fbpx

Политика за защита на личните данни

Elateshop.com гарантира спазването на принципите за Защита на личните данни при използване на услугите на този уебсайт по отношение на електронната търговия и дистанционните продажби, в съответствие и съгласно Международното, Европейското и Българското право.

Elateshop.com изрично заявява, че няма да пристъпи към каквото и да е незаконно или неправомерно използване на Вашите лични данни и по никакъв начин и по каквато и да е причина не прехвърля към която и да е трета страна лични данни и информация на потребителите/посетителите. Вашите лични данни, при поискване от Ваша страна, се изтриват окончателно и не се предоставят по никакъв начин на никого. Подадената от Вас информация, с цел използването на услугите на elateshop.com, е с равнозначност на Декларация и следователно всяко невярно деклариране на данни може да доведе до евентуални, предвидени от закона санкции.

Непълнолетни посетители/потребители на този уебсайт се допуска да имат достъп до услугите му единствено със съгласието и одобрението на своите родители или настойници.

Безплатна доставка за всички продукти над 14,99 лв.! С всяка поръчка ще получите подарък шал!

Безплатна доставка за всички продукти над 14,99 лв.! С всяка поръчка ще получите подарък шал!