fbpx

Условия за ползване

Посещавайки нашия интернет сайт и/или използвайки материали от нашите уеб страници, Вие приемате изложените по-долу условия. Ако някой посетител/потребител не е съгласен с условията, предвидени в настоящето изложение, то следва да не използва услугите на конкретния уебсайт.

Интелектуална собственост   

Съдържанието на настоящия интернет сайт представлява обект на интелектуална собственост на elateshop.com и е защитено по силата на Закона за авторското право и сродните му права. Осъществявайки достъп до този уебсайт, Вие давате съгласието си, че приемате условията за ползване. Цялото съдържание на сайта (включващо текстове, графики, изображения, снимки и софтуер) е интелектуална собственост на elateshop.com и е защитено в съответствие с действащото българско и международно законодателство.

Описание на услугите

Електронният магазин elateshop.com, има собствена политика по отношения на цените, условията за крайно плащане, предлагане и доставка на продуктите. На потребителя на електронния магазин се предоставя възможността да въвежда поръчки в него, както и възможността за окончателно финализиране на поръчката на продуктите, които е добавил в пазарската кошница.

Потребителят на електронния магазин  има възможност да прави поръчки в него след първоначалното си и еднократно регистриране в уеб страницата за вход към нашия електронен магазин, като избере „ Стани член“. Потребителят, използващ уникалната комбинация от потребителско име (user name) и парола (password), които е декларирал, има следните възможности:

Да финализира поръчката на добавените от него в пазарската кошница продукти.

Да направи преглед на ПРЕДИШНИ ПОРЪЧКИ, осъществени от него в електронния ни магазин.

Да промени данните от потребителския си Профил (име, e-mail, адрес и др.)
За реализиране на поръчка, регистрираният в нашия електронен магазин потребител, трябва да е запознат с процедурите по регистрация на поръчката, включващи всички етапи от заявката й до нейното изпращане. След въвеждането на заявката за поръчка, посетителят на нашия електронен магазин ще получи съобщение на адреса за електронна поща (e-mail), посочен от него при въвеждане на данните, необходими за поръчване от сайта. В съобщението ще бъдат посочени всички детайли по неговата поръчка, касаещи избрания продукт (напр. обувки), както и други характеристики (фирмата производител, цвят), количество и размер, код и цена на продукта, а също и допълнителни финансови начислявания (ако има такива), общия брой поръчани продукти, сума за плащане и данни за контакт.

Връзки към други сайтове

За да улесни достъпа Ви до своите уеб страници, elateshop.com може да включва хипервръзки (links) към интернет сайтове, които са собственост на трети страни или се управляват от трети страни (физически или юридически лица) и носят собствена отговорност за съдържанието си, както и за условията за защита на личните данни, които те прилагат, за което elateshop.com  по никакъв начин не носи отговорност.

Цени на продуктите

Всички цени, представени на нашите уеб страници, са с включено ДДС . Тези цени се отнасят до продуктите и количествата, налични в нашия склад, като в същото време elateshop.com си запазва правото да коригира тези цени.

Потребителят декларира, че приема цените на продуктите, така както са посочени на уебсайта www.elateshop.com , както за всеки, избран от него продукт, така и по отношение на общата сума, произтичаща от отчитането на други финансови начисления (разходи за доставка, такса за наложен платеж или евентуални други разходи). Всяко отделно парично начисляване се представя по ясен и отчетлив начин на посетителите/потребителите. Ако таксите не могат да бъдат изчислени предварително, ние ви информираме по ясен и недвусмислен начин, че може да се наложи изискване за заплащане на допълнителни разноски. Приемайки условията за ползване на този електронен магазин, потребителят декларира, че ако пристъпи към окончателното подаване на поръчката, приема и се съгласява с всички допълнителни такси и разноски. Ако потребителят не е съгласен с общата стойност или с отделни частични или допълнителни такси за покупка на избраните от него продукти или продукт, той НЕ трябва да пристъпва към окончателно подаване/финализиране на поръчката.

Приложимо право

Всички сделки, осъществени през elateshop.com, се регулират и защитават от Международното и Европейското право, уреждащо въпроси, свързани с електронната търговия, както и от Закона за защита на потребителите, който регламентира въпросите, свързани с дистанционните продажби.

Ограничен лиценз

Elateshop.com, съгласно изложените в настоящия текст условия и предпоставки, както и всички приложими закони и разпоредби, Ви предоставя неизключително, непрехвърлимо, лично, ограничено право на достъп, използване и представяне на този уебсайт и включеното в него съдържание. Това разрешение не представлява прехвърляне на право на собственост върху уебсайта и съдържанието му и подлежи на следните ограничения: (1) във всички копия на уебсайта и неговите информационни данни, трябва да бъдат запазени всички забележки и уточнения, свързани с авторските права и други права на собственост и (2) нямате право да променяте уебсайта и съдържанието му по какъвто и да е начин или да го възпроизвеждате или представяте публично, или разпространявате или използвате по друг начин уебсайта и информацията в него за каквато и да било обществена или търговска цел, освен ако не е разрешено друго с настоящия лиценз.

Промени

Elateshop.com си запазва правото по всяко време да променя или внася изменения в приложимите правила и Общи условия за ползване на Уебсайта. Такива промени, изменения, допълнения или заличавания в Условията и предпоставките за ползване ще влизат в сила незабавно след тяхното оповестяване, което може да бъде направено по всякакъв начин, включително, но без да се ограничава с това, с установяване на нови условия и изисквания за ползване на Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта, последвало такава промяна или изменение, ще се счита за приемане от Ваша страна на настъпилите промени, модификации, допълнения или заличавания. Elateshop.com може по всяко време да денонсира, да промени, временно да преустанови или прекрати всяко отделно действие на този уебсайт, включително неговата наличност, снимково представяне или описанието на който и да е продукт или услуга.

Ограничена отговорност

Elateshop.com, неговите служители или други негови представители не носят никаква отговорност и при никакви обстоятелства за каквито и да са последващи, случайни, косвени, специфични обезщетения или разходи или парични наказания, включително, но не само, пропуснати печалби, прекратяване дейността на бизнес, загуба на информация или данни или загуба на клиентела, загуба или увреждане на имущество, както и по отношение на каквито и да са претенции на трети страни, произтичащи от или във връзка с използването, копирането или представянето на този уебсайт или на неговото съдържание или на който и да е друг свързан уебсайт, независимо дали elateshop.com е бил информиран, запознат или е следвало да бъде запознат с тази вероятност.

Безплатна доставка за всички продукти над 14,99 лв.! С всяка поръчка ще получите подарък шал!

Безплатна доставка за всички продукти над 14,99 лв.! С всяка поръчка ще получите подарък шал!